Wysowa-Dolina Łopacińskiego-Kozie Żebro-Regietów (baza SKPB Warszawa)-Rotunda-Regietów (baza SKPB Warszawa)-Regietów Wyżny-Przełęcz Regetowska-Obycz-niebieskim powrót-Wysowa