Wysowa-Przełęcz Hutniańska-Ropki-Przełęcz Perehyba-Izby (tartak)-Przełęcz Beskid-Lackowa-Przełęcz Pułaskiego-Ostry Wierch-Cigelka-Przełęcz Cigelka-Wysowa