Премката - вр.Вихрен - разклона за х.Вихрен и Бъндерица