Разклон за Бъндерица и х.Вихрен подсичане на вр.Вихрен - х.Бъндерица