Bachwinkl

7 results

Sort: by relevance | by date
 • 20150102_Hochkasern

  Bachwinkl, Salzburg (Österreich)

  Razdalja
  9 km
  Elevation gain
  1080 m.n.v.
  Elevation profile
  Podlaga
  gozdna
  By user
  mpklatovy
 • Marbachhöhe

  Bachwinkl, Salzburg (Österreich)

  Razdalja
  7 km
  Elevation gain
  870 m.n.v.
  Elevation profile
  Podlaga
  asfalt
  By user
  mpklatovy
  • Suitable for: Easy
 • Bachwinkl-Marbachhöhe-Bachwinkl

  Bachwinkl, Salzburg (Österreich)

  Razdalja
  16 km
  Elevation gain
  970 m.n.v.
  Elevation profile
  Podlaga
  asfalt
  By user
  mpklatovy
 • Langegg

  Bachwinkl, Salzburg (Österreich)

  Razdalja
  2 km
  Elevation gain
  0 m.n.v.
  Elevation profile
  Podlaga
  gozdna
  By user
  wsteinbach
  • Suitable for: Easy
 • 20150102_Hochkasern

  Bachwinkl, Salzburg (Österreich)

  Razdalja
  9 km
  Elevation gain
  1080 m.n.v.
  Elevation profile
  Podlaga
  gozdna
  By user
  jorus
 • 20150102_Hochkasern

  Bachwinkl, Salzburg (Österreich)

  Razdalja
  9 km
  Elevation gain
  1080 m.n.v.
  Elevation profile
  Podlaga
  gozdna
  By user
  mpklatovy
 • Rundweg über Langeck

  Bachwinkl, Salzburg (Österreich)

  Razdalja
  9 km
  Elevation gain
  460 m.n.v.
  Elevation profile
  Podlaga
  asfalt, gozdna
  By user
  jens-dd
  • Suitable for: Moderate

Filtri

& more
& more
& more
& more

Filtri