4 Days - Horseshoe Meadows to Mt. Whitney to Whitney Portal