Dønnestad idrettsplass til Rossheia videre til Havsyn