Schronisko Pod Łabskim Szczytem - Pod Petrovou Boudou