Clăbucet Plecare - Şaua Pietricica - sub Vf. lui Andir