Til fots i Oppegård 5, Hvitebjørn natur- og kultursti