Zavižan - Jezera - Mali Rajinac - Rossijeva koliba - Zavižan