Zverovka-sedlo Zábrať-Rákoň-Volovec-Ostrý Roháč-Plačlive-Smutné sedlo-Smutná dolina-Zverovka