Slavonski planinarski put: Javor-Češljakovački vis