Zielony szlak: Wzgórze Marii Magdaleny - Nowa Sarzyna