Pieszy zielony szlak: Szczebel - Turbacz - Kowaniec