ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΤΡΑΚΑΣ-ΚΟΡΥΦΗ ΓΚΑΜΗΛΑ-ΠΕΡΑΣΜΑ ΝΤΑΒΑΛΙΣΤΑΣ-ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ-ΚΟΝΙΤΣΑ