Hřensko - Prebischtor/Pravčická brána - Mezná - Edmunds Klamm/Edmundova Soutěska - Hřensko