Rybnica Leśna Kamionka-Zielony rowerowy do czerwonego-Borowa-czerwonym-Przełęcz pod Borową-Przełęcz Kozia-Kozioł (niebieskim)-Wołowiec-Mały Kozioł-zioelonym rowerowym do Wałbrzycha-Do żółtego pod wiaduktem-Zamkowa Góra-Przełęcz Kozia-powrót drogą