SVK - Veľká Fatra - Turecká - Krížna - Ramžiná - Turecká