Cnho. Sto. Tiago - Etapa 04 - Trier / Vezelay -Kédange-sur-Canner --> Metz