Cnho. Sto. Tiago - Etapa 17 - Trier / Vezelay - Les Riceys --> Étourvy