Cnho. Sto. Tiago - Etapa 18 - Trier / Vezelay - Étourvy --> Tonnerre