Cnho. Sto. Tiago - Etapa 20 - Trier / Vezelay - Chablis --> Auxerre