běžkařské kolečko Luby - Zaječí vrch - nad Kosmáčovem - Mochtín - Újezdec - Luby