ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΠΟΥΛΣΙΝ – ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ