11/12/11 = Segart - La Canal (Cadenas) - El Garbi - La Pedrera - Segart