Z Hory Sv. Šebestiána přes Medvědí vodopády do Chomutova