Trzy ścieżki tożsamości - środowisko, historia, kultura