Pieszy żółty szlak: Wisła Głębce PKP – przełęcz Szarcula – Koniaków – Rupienka