Pieszy żółty szlak: Czartak - Groń Jana Pawła II - Leskowiec