Odenwaldklub HW 10, Stockstadt (Rhein) - Otzberg - Obernburg