Żółty pieszy "Jastrzębski Szlak Krajoznawczy im. Jerzego Fudzińskiego"