KCT blue: Oldřichovice - Kozinec - Ostrý - Kalužný