Pieszy czarny szlak PTTK: Sól – Rycerka Dolna – Bendoszka Wielka – przełęcz Przegibek