Pieszy żółty szlak: Mikuszowice Śląskie – Kozia Góra – Szyndzielnia – Klimczok