Evropská dálková turistická trasa E8, Česká republika