Pieszy żółty szlak: Wisła Dziechcinka PKP - Jaworzynka-Łupienie